Monday, May 28, 2012

Tỉ lệ chọi Đại học Hà Nội năm 2012


Tỉ lệ chọi Đại học Hà Nội năm 2012

Tỉ lệ chọi Đại học Hà Nội năm 2012 được cập nhật theo thông tin từ trường Dai hoc Ha Noi mới nhất tại đây. Thí sinh cũng có thể tham khảo Ty le choi dai hoc Ha Noi nam 2011 theo thông tin bên dưới.

Sự kiện Hot: TI LE CHOI - DIEM THI DAI HOC - DIEM CHUAN DAI HOC


Tỉ lệ chọi Đại học Hà Nội năm 2012:

Số thứ tự
Trường/Ngành
Số hồ sơ đăng ký
Chỉ tiêu
Tỷ lệ chọi
Phía Bắc
1
Trường đại học Hà Nội
12.000
1.850
1/6.48

Tỉ lệ chọi Đại học Hà Nội năm 2011:

Tên trường
Hồ sơ ĐK
Chỉ tiêu
Đại học Hà Nội
9.660
1.700
1/5,6

** Bạn có thể để lại thắc mắc về tuyển sinh 2012, câu hỏi hoặc ý kiến tại ô bên dưới

0 comments:

Post a Comment