Monday, November 26, 2012

Tài liệu học android tiếng vệtChào tất cả mọi người
Mình và một người bạn đã viết một báo cáo về Android khá chi tiết (đặc biệt là 5 chương cuối).
Mình nghĩ nó sẽ rất hữu ích cho những người học Android hoặc là đang làm việc với nền tẳng này.
Bây giờ mình muốn post lên đây cho mọi người cùng tham khảo. Bao gồm nhửng phần chính như sau :

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Tại sao cần quan tâm tới nền tảng Android
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
PHẦN 1: NGHIÊN CỨU NỀN TẢNG ANDROID
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MẠNG 3G VÀ XU THẾ THỊ TRƯỜNG.
1.1. Giới thiệu
1.2. Xu thế của thị trường di động
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ ANDROID.
2.1. Android là gì ?
2.2. Các chức năng chính của Android.
2.3. Kiến trúc của Android
2.4. Cấu trúc một dự án Android
CHƯƠNG 3. CÁC THÀNH PHẦN TRONG ANDROID VÀ VIỆC TRUYỀN DỮ LIỆU.
3.1. Các kiến thức cơ bản về ứng dụng Android.
3.2. Cách sử dụng các thành phần Android.
3.3. File AndroidManifest.xml.
3.4. Truyền dữ liệu giữa các Activity.
CHƯƠNG 4. CẤU TRÚC GIAO DIỆN VÀ CÁC SỰ KIỆN TRONG ANDROID.
4.1. Giao diện người dùng trong Android.
4.2. Cách bố trí giao diện.
4.3. Cách xử lý các sự kiện trên giao diện.
4.4. Đối tượng Toast.
CHƯƠNG 5. LISTVIEW VÀ MENU.
5.1. Giới thiệu ListView.
5.2. ListAdapter.
5.3. Menu.
CHƯƠNG 6. GỌI DỊCH VỤ WEB
6.1. Dịch vụ web
6.1.1. Dịch vụ web là gì
6.1.2. Đặc điểm
6.2. Gọi dịch vụ web trong lập trình Android
6.2.1. Không sử dụng thư viện bên thứ ba
6.2.2. Sử dụng thư viện bên thứ ba:
CHƯƠNG 7. SQLITE
7.1. Tổng quan về SQLite
7.1.1. Giới thiệu
7.1.2. Những điều cần chú ý khi làm việc với SQLite :
7.1.3. Kiểu dữ liệu:
7.1.4. Câu lệnh SQL (sql statement).
7.2. SQLite trong Android
7.2.1. Tạo cơ sở dữ liệu
7.2.2. Truy vấn và thao tác trong cơ sở dữ liệu.
7.2.3. Transaction
7.2.4. Lấy dữ liệu từ Cursor
7.3. Tạo cơ sỡ dữ liệu riêng và đưa vào ứng dụng Android
7.3.1. Tạo file cơ sở dữ liệu
7.3.2. Sao chép, sử dụng cơ sở dữ liệu có sẵn trong ứng dụng Android
CHƯƠNG 8. THREAD TRONG ANDROID
8.1. UI thread
8.2. Handler
8.2.1. Sử dụng Messages
8.2.2. Sử dụng Runable
8.3. AsyncTask 77
8.3.1. Bốn bước được thực hiện trong AsyncTask
8.3.2. Cách sử dụng
8.4. Một số chú ý khi làm việc với background thread
Chương 9 LƯU TRỬ DỮ LIỆU
9.1. Dùng Shared Preferences
9.2. Sử dụng file hệ thống .
9.2.1. Sử dụng bộ nhớ trong.
9.2.2. Lưu trử vào file cache
9.2.3. Đọc file từ resources
9.2.4. Sử dụng bộ nhớ ngoài
Chương 10 LOCATION VÀ MAP
10.1. Map API
10.1.1. Cách lấy một map-api key từ Google
10.1.2. MapView và MapActivity
10.1.3. Sử dụng Overlays
10.2. Location base service
10.2.1. Dịch vụ LocationManager
10.2.2. Geocoding với Android
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOLúc đầu mình tính post từng chương lên, nhưng mà dài quá. Up file text cho nhanh :D
Các bạn download về ở đây nhé

0 comments:

Post a Comment