Thursday, June 7, 2012

Bộ đề thi thử ĐH 2012 của báo toán học tuổi trẻ


Bộ đề thi thử ĐH 2012 của báo toán học tuổi trẻ


Bộ đề thi thử ĐH năm 2011 môn toán này được lấy trong chuyên mục Thử sức trước kì thi năm 2011 đăng trên báo Toán học tuổi trẻ.


VnMath xin giới thiệu 3 đề thi đầu tiên ( Đề thi thử số 1, 2, 3) đăng trong THTT tháng 10, 11, 12 năm 2010 và sẽ tiếp tục cập nhật khi có số mới.

  • Đề thi thử số 4 (có lời giải). ( Cập nhật ngày 18/01/2011). Download.
  • Đề thi thử số 5. (có lời giải) ( Cập nhật ngày 25/02/2011). Download

  • Lời giải Đề thi thử số 6. (tháng 3/2011) ( Cập nhật ngày 23/03/2011). Download

  • Đáp án Đề thi thử số 7. (tháng 4/2011) ( Cập nhật ngày 24/04/2011). Download
  • Đề thi thử số 8 (tháng 5/2011) (Cập nhật ngày 17/5/2011). Download.
  • Hướng dẫn giải đề thử sức số 8 trên báo Toán (cập nhật ngày 23/5/2011). Tải về.
  • Đề thi thử số 9 trên Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 408 tháng 6/2011. Download. (Cập nhật ngày 16/6/2011)
  • Giải đề thi thử số 9 trên tạp chí THTT số 408. Download. (Cập nhật ngày 2/7/2011)

Đề thi thử kèm đáp án được đánh lại bởi phamtuan_khai20062000@yahoo.com.

Các đề thi thử này đều có đáp án chi tiết.

Đề thi thử Đại học 2011 trên báo Toán học tuổi trẻ. Download.
  • Đề thi thử Đại học môn Toán 2010. Xem chi tiết.
  • Trọn bộ Đề thi Đại học khối A B C D năm 2002 đến 2010 và đáp án. Xem chi tiết.
Xem online:

0 comments:

Post a Comment