Monday, June 11, 2012

Đề thi thử Đại học môn Lý năm 2012 (đáp án)


Đề thi thử Đại học môn Lý năm 2012 (đáp án)


Bài viết này giới thiệu bộ đề thi thử Đại học môn Lý năm 2012 (có đáp án). Bộ đề này gồm 5 đề thi trong đó có 4 đề bằng word, mới thi trong năm 2012 này. de thi thu dh mon ly 2012, de thi thu dai hoc 2012 mon vat ly co dap an.
de thi thu dh mon ly, 2012, de thi thu dai hoc vat ly

Tải bộ 5 đề thi thử vật lý 2012 có đáp án ở đây:Language: Vietnamese
Type: PDF
Size: 457 KB
Mediafire link: Download this book/file.

0 comments:

Post a Comment